Make your own free website on Tripod.com

SPT 2012

TELEKOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN

DISEDIAKAN OLEH 3SPL :

1) Angela Kwon Mei Jun

2) Ghandini a/p Vijayasuriar

3) Norazlina bt. Mat Saad

4) Stephenee Loi Siew Mee

5) Wan Farah Wani bt. Wan Fakhruddin